LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 3


(Từ Thứ 2, 15/01/2018 đến Chủ nhật, 21/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 03 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (15/01/20178

- Giao ban Lãnh đạo Sở

- Giao ban Lãnh đạo Sở

- Giao ban Lãnh đạo Sở

- Giao ban Lãnh đạo Sở

- 14h Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện việc lập hồ sơ sức khỏe và khám chữa bệnh (Yên Thế)

 

 

Thứ 3 (16/01/2018)

 

- 08h Dự Hội thảo Khởi động đánh giá mức độ sẵn sàng đối với Dữ liệu mở và Chính phủ số (Hà Nội)

 

- 08h30': Dự Chương trình quay số trúng thưởng cho Kênh phân phối (Viettel Bắc Giang)

 

Thứ 4 (17/01/2018)

7h 30: Dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 (Trung tâm HN tỉnh).

 

- Chiều; Dự tổng kết công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa năm 2017"

 

 

 

 

Thứ 5 (18/01/2018)

- 8h: Dự Hội nghị tại Bộ TTTT

- 13h30 Dự Tổng kết thực hiện Chương trình xây dựng nông thông mới năm 2017 (TT HN tỉnh)

- 8h Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chốn tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc  năm 2017.

- Buổi chiều: Dự Hội nghị công tác quản lý hoạt động Sim, thẻ

 

- 8h Dự họi nghị Tổng kết chỉ thị số 03CTBĐVN ngày 08/3201 (Bưu Điện tỉnh)

- Buổi chiều: Dự Hội nghị công tác quản lý hoạt động Sim, thẻ

 

Thứ 6 (19/01/2018)

 

 

 

 

 

Thứ 7 (20/01/2018)

 

 

 

 

Chủ nhật

(21/01/2018)