LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 17


(Từ Thứ 2, 17/04/2017 đến Chủ nhật, 23/04/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 17 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (17/04/2017)


- 8h0 Giao ban LĐ Sở


- 7h30 họp UBND tỉnh tại Khách sạn Bắc Giang


- 15h0 dự Thư viện sách tại Công an tỉnh


- 8h0 Giao ban LĐ Sở


- 8h0 Giao ban LĐ Sở


 

Thứ 3 (18/04/2017)

- 7h30 dự HN thông tin chuyên đề- Tỉnh ủy


- 7h30 dự HN thông tin chuyên đề- Tỉnh ủy


- 14h0 dự HN trực tuyến (ĐĐBQH tỉnh BG)


- 7h30 dự HN thông tin chuyên đề- Tỉnh ủy


- 7h30 dự HN thông tin chuyên đề- Tỉnh ủy


 

Thứ 4 (19/04/2017)

- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 5 (20/04/2017)

- Làm việc cơ quan


 


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 6 (21/07/2017)

- 7h0 họp UBND tỉnh


- 8h30 Khai mạc ngày sách VN tỉnh Bắc Giang


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 7 (22/04/2017)  

 

 

 


Chủ nhật


(23/04/2017)