LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 34


(Từ Thứ 2, 14/08/2017 đến Chủ nhật, 20/08/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 34 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (14/08/2017)

- 14h0 Giao ban LĐ Sở

- 7h30 dự Hội nghị VNPT

- 14h0 Giao ban LĐ Sở

- 14h0 Giao ban LĐ Sở

- 14h0 Giao ban LĐ Sở

 

Thứ 3 (15/08/2017)

- 8h0 làm việc với Cục An toàn thông tin - Bộ TTTT

- 13h30 Tổng duyệt diễn tập PCTT-TKCN huyện Tân Yên

- 8h0 làm việc với Cục An toàn thông tin - Bộ TTTT

- 8h0 làm việc với Cục An toàn thông tin - Bộ TTTT

- 8h0 làm việc với Cục An toàn thông tin - Bộ TTTT

 

Thứ 4 (16/08/2017)

- 14h0 làm việc với Tổ công tác VP UBND tỉnh

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 5 (17/08/2017)

- 6h30 diễn tập PCLB-TKCN huyện Tân Yên

- 8h0 làm việc với PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- 8h0 làm việc với PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà

 

Thứ 6 (18/08/2017)

- 13h30 dự Hội nghị Thông tin chuyên đề - Tỉnh ủy

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- 8h0 Hội nghị Hội thảo Sở Tư pháp

 

Thứ 7 (19/08/2017)  

 

 

 

Chủ nhật

(20/08/2017)