LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 12


(Từ Thứ 2, 19/03/2018 đến Chủ nhật, 25/03/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 12 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (19/03/2018

- 8h30 Chủ trì Giao ban Lãnh đạo Sở

- 8h30 Giao ban Lãnh đạo Sở

- 8h30 Giao ban Lãnh đạo Sở

- 8h30 Giao ban Lãnh đạo Sở

- 9h 30 Họp Tổ chuyên gia về ứng dụng CNTT

 

Thứ 3 (20/03/2018)  

 

 

-9h Họp Tổ thẩm định giá tài sản mua sắm theo phương thức tập trung (Tại Sở Tài chính).

 

Thứ 4 (21/03/2018)

- 7h30 Họp UBND tỉnh

 

 

 

 

Thứ 5 (22/03/2018)

- Họp chuẩn bị Hội nghị tổng kết BCĐ Công nghệ thông tin tỉnh

- 8h: Dự buổi làm việc về xây dựng huyện Việt Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018. 

 

 

 

Thứ 6 (23/03/2018)

- 7h30 Họp Ban chỉ đạo 94 

 

 

-8h30' Họp Tổ thẩm định giá tài sản mua sắm theo phương thức tập trung (Tại Sở Tài chính).

- 14h30 dự Mít tinh hưởng ứng giờ trái đất tại Sở Công thương

 

Thứ 7 (24/03/2018)

 

 

 

 

Chủ nhật

(25/03/2018)

  - 7h30 Dự khai mạc Giải chạy Việt Dã tỉnh tại Quảng trưởng 3-2