LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 43


(Từ Thứ 2, 16/10/2017 đến Chủ nhật, 22/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 43 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (16/10/2017)


- 7h45 họp UBND tỉnh


8h30 Giao ban LĐ Sở


- 8h30 Giao ban LĐ Sở


- 8h30 Giao ban LĐ Sở


- 8h30 Giao ban LĐ Sở


 

Thứ 3 (17/10/2017)  

 


 


- 8h0 dự phát động vì người nghèo- MTTQ tỉnh


 

Thứ 4 (18/10/2017)

- 7h30 họp Tỉnh ủy


- 8h0 dự Hội nghị đầu tư quốc tế- Bộ Công thương


 


 

- 13h30 họp UBND tỉnh về ATVSTP

 

Thứ 5 (19/10/2017)

- 7h30 họp UBND tỉnh


- Công tác Miền Nam


 


 


 

Thứ 6 (20/10/2017)

 


- Công tác Miền Nam

- 7h30 dự Đại hội Hội CCB tỉnh

- 8h0 họp tại Sở KHCN


 

Thứ 7 (21/10/2017)

- 8h0 họp Ban ATGT tỉnh


- Công tác Miền Nam


 


 


Chủ nhật


(22/15/2017)

  - Công tác Miền Nam