LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 3


(Từ Thứ 2, 16/01/2017 đến Chủ nhật, 22/01/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 3 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú
Thứ 2 (16/01/2017)  

 


 


 


 


 


 

Thứ 3 (17/01/2017)

- 7h30 dự Giao ban khối kinh tế tỉnh


- 9h30 dự Khai mạc Hội báo Xuân tỉnh tại Yên Dũng

   

 

Thứ 4 (18/01/2017)

- 7h30 họp UBND tỉnh


- 14h0 dự HN Báo chí Toàn quốc - Hà Nội


- 13h30 dự HN tổng kết Đài PTTH tỉnh

   

 

Thứ 5 (19/01/2017)    

 

 

 

Thứ 6 (20/01/2017)

- 7h30 dự Hội nghị TĐKT tỉnh, tại TTHN


 

   

 


 

Thứ 7 (21/01/2017)

- 8h0 dự Hội nghị Hội tin học tỉnh

 

- 8h0 dự 60 năm huyện Lục Nam


 


Chủ nhật


(22/01/2017)