LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 9


(Từ Thứ 2, 20/02/2017 đến Chủ nhật, 26/02/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 9 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú
Thứ 2 (20/02/2017) - 8h0 Làm việc với PCT UBND tỉnh

 


- 14h0 Dự Hội nghị NTM, Sở Tài nguyên & Môi trường


 


 

Thứ 3 (21/02/2017) - 7h30 họp UBND tỉnh      

 

Thứ 4 (22/02/2017)        

 

Thứ 5 (23/02/2017)

- 14h0 Dự HN Cục Tần số, Bộ TTTT - TP Hà Nội


 

 

 

 

 

Thứ 6 (24/02/2017)

- 8h0 Dự HN Bộ TTTT, Đà Nẵng

     

 

Thứ 7 (25/02/2017)      

 


Chủ nhật


(26/02/2017)