LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 26


(Từ Thứ 2, 19/06/2017 đến Chủ nhật, 25/06/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 26 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (19/06/2017)

- 7h0 họp UBND tỉnh

- Làm việc cơ quan

- Tập huấn ANQP

- 14h0 họp Sở GTVT

 

Thứ 3 (20/06/2017)

- Làm việc cơ quan

- 15h0 dự Gặp mặt cơ quan báo chí- BTG Tỉnh ủy

- Tập huấn ANQ

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 4 (21/06/2017)

- Làm việc cơ quan

- Sáng: Chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn (21/6)

- Tập huấn ANQP

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 5 (22/06/2017)

- 8h0 làm việc với Viễn thông Bắc Giang

- 7h30 giao ban công tác VHVN- BTG Tỉnh ủy

- Tập huấn ANQP

- 8h0 làm việc với Việc thông Bắc Giang

 

Thứ 6 (23/06/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Tập huấn ANQP

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (24/06/2017)  

 

 

 

Chủ nhật

(25/06/2017)