LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 45


(Từ Thứ 2, 30/10/2017 đến Chủ nhật, 05/11/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 45 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (30/10/2017)

- 8h30 họp giao ban LĐ Sở

- 10h30 thẩm định KH biên chế 2018- Sở Nội vụ

- 8h30 họp giao ban LĐ Sở

- 13h30 dự ngày hội trái cây H. Luc Ngạn

- 8h30 họp giao ban LĐ Sở

- 8h30 họp giao ban LĐ Sở

 

Thứ 3 (31/10/2017) - 7h30 họp giao ban UBND tỉnh

- 9h0 chủ trì họp với Thông tấn xã Pháp AFP, tại Sở

 

 

 

Thứ 4 (01/11/2017)

 

 

 

- 9h0 chủ trì làm việc với Cty MISA, tại Sở

 

Thứ 5 (0211/2017)

 

 

 

 

 

Thứ 6 (03/11/2017)

- 8h0 sinh hoạt Chi bộ Sở

- 8h0 sinh hoạt Chi bộ Sở

- 8h0 sinh hoạt Chi bộ Sở

- 8h0 sinh hoạt Chi bộ Sở

- Chiều: Công tác TP. Hà Nội

 

Thứ 7 (04/11/2017)

 

- 8h0 dự HN trực tuyến, công tác tiếp công dân tại VNPT

- 8h0 dự Lễ kỷ niệm 60 năm TL. H Tân Yên

 

Chủ nhật

(05/11/2017)

   

- 8h0 dự tông kết tôn vinh tài năng khoa học