LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 14


(Từ Thứ 2, 02/04/2018 đến Chủ nhật, 08/04/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 14 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (02/04/2018

- 8h30 Giao ban Lãnh đạo Sở

- 8h30 Giao ban Lãnh đạo Sở

- 8h00 Giao ban Lãnh đạo Sở

- 8h30 Giao ban Lãnh đạo Sở

 

Thứ 3 (03/04/2018) - 9h00 sinh hoạt Chi bộ

- 9h00 sinh hoạt Chi bộ

- 9h00 sinh hoạt Chi bộ

- 9h00 sinh hoạt Chi bộ

 

Thứ 4 (04/04/2018)

- 7h30 dự Hội nghị Ngầm hóa cáp viễn thông- UBND tỉnh

- Chiều: họp BCĐ CNTT tỉnh BG

- Sáng: Họp BCĐ phát triển du lịch tỉnh

 

- 7h30 dự Hội nghị Ngầm hóa cáp viễn thông- UBND tỉnh

- Chiều họp BCĐ CNTT tỉnh BG

 

Thứ 5 (05/04/2018) - Sáng: họp Văn phòng Tỉnh ủy

- Sáng: Dự với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh

 

 

 

Thứ 6 (06/04/2018)

- Công tác Bộ TT&TT

 

 

 

 

Thứ 7 (07/04/2018)

 

 

 

 

Chủ nhật

(08/04/2018)