LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 22


(Từ Thứ 2, 28/05/2018 đến Chủ nhật, 03/06/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 22 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (28/5/2018)

- Chiêu: Giao ban LĐ Sở

- Chiều: Giao ban LĐ Sở

 

- Chiều: Giao ban LĐ Sở

 

Thứ 3 (29/5/2018)  

 

  - 7h30 thẩm định NTM Đại Hóa - Tân Yên

 

Thứ 4 (30/5/2018)

 

- 8h00  Chủ trì tập huấn Thông tin cơ sở- NVHLĐ

 

 

 

 

Thứ 5(31/5/2018) - 13h30 họp UBND tỉnh    

 

 

Thứ 6 (01/6/2018)  

 

 

 

 

Thứ 7 (02/6/2018)

 

 

 

 

Chủ nhật

(03/6/2018)