LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 43


(Từ Thứ 3, 23/01/2018 đến Chủ nhật, 04/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 5 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (29/01/20178

 

- Sáng: Công tác huyện Yên Dũng

 

- Sáng: Họp BCĐ phát triển kinh tế tỉnh

- Chiều: Họp tại Sở Xây dựng

 

Thứ 3 (30/01/2018)

- 13h30 giao ban khối Kinh tế.

- 7h30 giao ban Báo chí tháng 1, tại Ban Tuyên giáo.

- 13h họp "BCĐ 389" tại Sở Công thương

 

 

 

 

Thứ 4 (31/01/2018)

- 7h30 dự HN Thi đua UBND tỉnh- Trung tâm Hội nghị tỉnh.
 

 

 

 

 

 

Thứ 5 (01/02/2018)

 

- 8h30 công tác Trường Đại học Nông Lâm- Việt Yên đạt nông thôn mới.

 

- 15h00 dự Hội nghị Sở Ngoại vụ

 

Thứ 6 (02/02/2018)

 

 

 

- 7h30 dự Công bố xã Thượng Lan- Việt Yên đạt nông thôn mới .

 

Thứ 7 (03/02/2018)

 

- 9h00 dự Khai mạc Hội báo xuân tại huyện Tân Yên.

 

 

Chủ nhật

(04/04/2018)