LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 36


(Từ Thứ 2, 28/08/2017 đến Chủ nhật, 03/09/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 36 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (28/08/2017)

- 14h0 Giao ban LĐ Sở với Trưởng các phòng

- 14h0 Giao ban LĐ Sở với Trưởng các phòng

- 14h0 Giao ban LĐ Sở với Trưởng các phòng

- 14h0 Giao ban LĐ Sở với Trưởng các phòng

 

Thứ 3 (29/08/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc PCT Nguyễn Thị Thu Hà

 

Thứ 4 (30/08/2017)

- 7h0 họp UBND tỉnh

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 5 (31/08/2017)

- Làm việc cơ quan

- 7h30 công tác Hiệp Hòa

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 6 (01/09/2017)

- Công tác Bộ TT&TT

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (02/09/2017) - Nghỉ Quốc khánh 2/9

- Nghỉ Quốc khánh 2/9

- Nghỉ Quốc khánh 2/9

- Nghỉ Quốc khánh 2/9

Chủ nhật

(03/09/2017)