LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 28


(Từ Thứ 7, 03/06/2017 đến Chủ nhật, 09/07/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 28 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (03/06/2017)


- 8h0 họp trực tuyến Chính phủ tại UBND tỉnh


- 13ho họp BCĐ Thông tin đối ngoại tỉnh


- 9h0 họp Chi bộ


- 09h0 họp Chi bộ


- 09h0 họp Chi bộ


 

Thứ 3 (04/06/2017)

- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 4 (05/06/2017)

- Sáng: Công tác huyện Lục Ngạn


- Công tác tại TP Vũng Tàu


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 5 (06/06/2017)

- Sáng: Công tác Sở VHTT&DL


- Công tác tại TP Vũng Tàu


- Làm việc cơ quan


- 7h45 họp trực tuyến toàn quốc tại UBND tỉnh


 

Thứ 6 (07/06/2017)

- Sáng: Công tác Sở Y tế


- 14h00: họp BCĐ thành phố thông minh tỉnh BG


- Công tác tại TP Vũng Tàu


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 7 (08/07/2017)  

 

 

 


Chủ nhật


(09/07/2017)