LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 19


(Từ Thứ 2, 01/05/2017 đến Thứ 6, 07/04/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 19 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (01/05/2017)


- Nghỉ bù


- Nghỉ bù


- Nghỉ bù


- Nghỉ bù


 

Thứ 3 (02/05/2017)

- Nghỉ bù


- Nghỉ bù


- Nghỉ bù


- Nghỉ bù


 

Thứ 4 (03/05/2017)

- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 5 (04/05/2017)

- 7h30 họp UBND tỉnh


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 6 (05/05/2017)

- 15h dự kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm CNTT&TT


- 15h dự kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm CNTT&TT


- 15h dự kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm CNTT&TT


- 15h dự kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm CNTT&TT


 

Thứ 7 (06/05/2017)  

 

 

 


Chủ nhật


(07/05/2017)