LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 1


(Từ Chủ nhật, 01/01/2017 đến Chủ nhật, 08/01/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 1 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú
Thứ 2 (02/01/2017)  

 


 


 


 


 


- Nghỉ bù (Tết dương lịch)

Thứ 3 (03/01/2017)  

- 13h30 dự Hội nghị tổng kết BCĐ 389- NKT

   

 

Thứ 4 (04/01/2017)      

- 8h0 dự HN trực tuyến Tổng kết Ngành KHCN


 

Thứ 5 (05/01/2017)    

- 14h30 dự HN tổng kết nông thôn mới


- 8h0 dự HN tổng kết Ngành Bưu điện


- 13h30 dự HN tổng kết Vệ sinh ATTP


 

Thứ 6 (06/01/2017)

- Sáng: Công tác Hà Nội


 

   

 


 

Thứ 7 (07/01/2017)

 

   

 


Chủ nhật


(08/01/2017)