LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 7


(Từ Thứ 2, 06/02/2017 đến Chủ nhật, 12/02/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 7 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú
Thứ 2 (06/02/2017)  

 


 


 


 

Thứ 3 (07/02/2017)        

 

Thứ 4 (08/02/2017)        

 

Thứ 5 (09/02/2017)

- 7h0 dự Lễ hội Xương Giang- P. Xương Giang

 

 

 

 

Thứ 6 (10/02/2017)  

 

   

 

Thứ 7 (11/02/2017)      

 


Chủ nhật


(12/02/2017)

 

- 7h30 dự Lễ hội Cầu Vồng- Tân Yên