LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 1


(Từ Thứ 3, 02/01/2018 đến Chủ nhật, 07/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 01 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (01/01/20178

- Nghỉ Tết Dương lịch

- Nghỉ Tết Dương lịch

- Nghỉ Tết Dương lịch

- Nghỉ Tết Dương lịch

 

 

Thứ 3 (02/01/2018)

 

 

 

 

 

Thứ 4 (03/01/2018)

- 08h00 họp UBND tỉnh (Ban ATGT)

 

 

- 14h0 họp UBND tỉnh (Kiểm điểm công tác QLNN về VSATTP)

 

Thứ 5 (04/01/2018)  

 

 

 

 

Thứ 6 (05/01/2018)  

 

 

 

 

Thứ 7 (06/01/2018)

 

 

 

 

Chủ nhật

(07/01/2018)