LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 31


(Từ Thứ 7, 24/06/2017 đến Chủ nhật, 30/07/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 31 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (24/07/2017)

- Làm việc cơ quan

- 8h30 công tác H. Lục Nam

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 3 (25/07/2017)

- Làm việc cơ quan

- 8h0 chủ trì Hội thi Biên tập Trang TTĐT

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 4 (26/07/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- 8h0 họp UBND tỉnh- Phong trào BVANTQ

- 7h30 họp Sở TNMT

 

Thứ 5 (27/07/2017)

- 7h0 viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

- Công tác Bộ TT&TT

- 7h30 họp tổng kết 6 năm Luật Thanh tra -UBND tỉnh

- 14h0 họp UBND tỉnh (Thanh tra PC Ma túy)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 6 (28/07/2017)

- Công tác Bộ TT&TT

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (292/07/2017)  

 

 

 

Chủ nhật

(30/07/2017)