LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 24


(Từ Thứ 2, 05/06/2017 đến Chủ nhật, 11/06/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 24 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (05/06/2017)


- 15h0 họp Chi bộ


- 15h0 họp Chi bộ


- 6h30 dự Mít tinh ngày môi trường H.Yên Dũng


15h0 họp Chi bộ


- 15h0 họp Chi bộ


 

Thứ 3 (06/06/2017)

- Công tác Tập đoàn BCVT QĐ Viettel


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Công tác Tập đoàn BCVT QĐ Viettel


 

Thứ 4 (07/06/2017)

- Làm việc cơ quan


- Hội nghị TTCS Bộ TT&TT tại tỉnh Lào Cai


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 5 (08/06/2017)

- Làm việc cơ quan


- Hội nghị TTCS Bộ TT&TT tại tỉnh Lào Cai


- Làm việc cơ quan


- 13h30 họp HĐTĐ giá, Sở Tài chính


 

Thứ 6 (09/06/2017)

- Làm việc cơ quan


- Hội nghị TTCS Bộ TT&TT tại tỉnh Lào Cai


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 7 (10/06/2017)  

 

 

 


Chủ nhật


(11/06/2017)