LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 41


(Từ Thứ 2, 02/10/2017 đến Chủ nhật, 08/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 41 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (02/10/2017)

- 8h00 Giao ban LĐ Sở

- 8h00 Giao ban LĐ Sở

- 8h00 Giao ban LĐ Sở

- 8h00 Giao ban LĐ Sở

 

Thứ 3 (03/10/2017)

- 7h30 họp UBND tỉnh

- 15h0 sinh hoạt Chi bộ Sở

- 7h30 họp báo triển lãm ảnh tỉnh BG

- 15h0 sinh hoạt Chi bộ Sở

- 8h00 thẩm định quy hoạch tại Sở XD

- 14h00 thẩm định quy hoạch tại Sở XD

- 15h0 sinh hoạt Chi bộ Sở

- 09h0 họp triển khai cập nhật TTHC trên PM tại Sở

- 15h0 sinh hoạt Chi bộ Sở

 

Thứ 4 (04/10/2017)

 

 

 

 

 

Thứ 5 (05/10/2017)

 

- Sáng: công tác H. Tân Yên

- Công tác tỉnh Lào Cai

- Công tác tỉnh Lào Cai

 

Thứ 6 (06/10/2017)  

 

- Công tác tỉnh Lào Cai

- Công tác tỉnh Lào Cai

 

Thứ 7 (07/10/2017)  

- 8h00 dự Khai mạc liên hoan Ảnh nghệ thuật tỉnh

 

 

Chủ nhật

(08/10/2017)