LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 15


(Từ Thứ 2, 03/04/2017 đến Chủ nhật, 09/04/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 15 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (03/04/2017)


- 8h0 Sinh hoạt Chi bộ Sở


- 8h0 Sinh hoạt Chi bộ Sở

 8h0 Sinh hoạt Chi bộ Sở 8h0 Sinh hoạt Chi bộ Sở

 

Thứ 3 (04/04/2017)

- Sáng: Công tác H. Yên Dũng 


- Chiều: Làm việc Viễn thông Bắc Giang


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Sáng: Công tác Bộ TT&TT


 

Thứ 4 (05/04/2017)

- Sáng: Họp UBND tỉnh


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- 14h0 họp UBND TPBG


 

Thứ 5 (06/04/2017)

- Sáng: họp BATGT tỉnh

 

- Sáng: Dự KM ngày sách VN tại Hà Nội


- Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương


- Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương


 

Thứ 6 (07/07/2017)

- Sáng: Công tác H. Hiệp Hòa


- Chiều: Làm việc cơ quan


- 9h00 dự Ngày sách VN lần thứ 4 (Bộ TT&TT)


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 7 (08/04/2017)  

 

 

 


Chủ nhật


(09/04/2017)