LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 10


(Từ Thứ 2, 05/03/2018 đến Chủ nhật, 11/03/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 10 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (05/03/2018

 

- 9h0 họp báo Công an tỉnh

 

 

- 8h0 họp tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội BG

 

 

Thứ 3 (06/03/2018)

- 7h30 Dự Lễ giao nhận Quân- huyện Lục Ngạn

- Chiều: Chủ trì HN phòng chống in lậu tại Sở

 

 

 

 

Thứ 4 (07/03/2018)

 

 

 

 

 

Thứ 5 (08/03/2018)

 

 

 

 

 

Thứ 6 (09/03/2018)

 

 

 

 

 

Thứ 7 (10/03/2018)

 

 

 

 

Chủ nhật

(11/03/2018)