LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 27


(Từ Thứ 2, 26/06/2017 đến Chủ nhật, 02/07/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 27 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (26/06/2017)


- 8h0 làm việc với Viettel BG


- 8h0 giao ban báo chí


- Tập huấn ANQP


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 3 (27/06/2017)

- 14h0 giao ban LĐ Sở với Trưởng ác phòng


- 14h0 giao ban LĐ Sở với Trưởng ác phòn


- Tập huấn ANQ


- 14h0 giao ban LĐ Sở với Trưởng các phòng


 


 

Thứ 4 (28/06/2017)

- 7h30 dự HN TT báo chí


- Làm việc cơ quan


- Tập huấn ANQP


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 5 (29/06/2017)

- 8h0 dự HN quán triệt NQ TW5 (khóa XII)


- 8h0 dự HN quán triệt NQ TW5 (khóa XII)


- Tập huấn ANQP


- 8h0 dự HN quán triệt NQ TW5 (khóa XII)


 

Thứ 6 (30/06/2017)

- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Tập huấn ANQP


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 7 (01/07/2017)  

 

 

 


Chủ nhật


(02/07/2017)