LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 10


(Từ Thứ 2, 27/02/2017 đến Chủ nhật, 05/03/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 10 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú
Thứ 2 (27/02/2017)  

 

 

 


 

Thứ 3 (28/02/2017) - 7h30 HN Giao ban UBND tỉnh      

 

Thứ 4 (01/03/2017)   - 13h30 dự HN BCĐ phòng chống dịch ở người- Sở Y tế    

 

Thứ 5 (02/03/2017)    

 

 

 

Thứ 6 (03/03/2017) - 14h0 Họp UBND tỉnh, làm việc với Viettel BG      

 

Thứ 7 (04/03/2017)      

 


Chủ nhật


(05/03/2017)