LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 21


(Từ Thứ 2, 21/05/2018 đến Chủ nhật, 27/05/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 21 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (21/5/2018)

- Sáng: Giao ban LĐ Sở

- Sáng: Giao ban LĐ Sở

 

- Sáng: Giao ban LĐ Sở

 

Thứ 3 (22/5/2018) - Họp UBND tỉnh

 

  - Sáng: Công tác Bộ TTTT

 

Thứ 4 (23/5/2018)

- Họp UBND tỉnh

 

 

 

 

 

Thứ 5(24/5/2018)  
- Sáng: Chủ trì tập huấn công tác TTCS, tại KSBG  
 

- 8h00  họp Sở KHCN 

 

Thứ 6 (25/5/2018)  

 

 

 

 

Thứ 7 (26/5/2018)

 

 

 

 

Chủ nhật

(27/5/2018)