LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 44


(Từ Thứ 2, 23/10/2017 đến Chủ nhật, 29/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 44 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (23/10/2017)

 

 

- 7h30 họp BCĐ chống khủng bố - CA tỉnh

 

 

Thứ 3 (24/10/2017) - 14h0 Giao ban LĐ Sở với Trường các phòng, đơn vị

- 14h0 Giao ban LĐ Sở với Trường các phòng, đơn vị

- 14h0 Giao ban LĐ Sở với Trường các phòng, đơn vị

- 14h0 Giao ban LĐ Sở với Trường các phòng, đơn vị

 

Thứ 4 (25/10/2017)

- 08h30 chủ trì họp Tổ công tác đánh giá triển khai hồ sơ sức khỏe cá nhân

- 19h15 dự Khai mạc Hát văn- Sở VHTT&DL

 

- 08h30 họp Tổ công tác đánh giá triển khai hồ sơ sức khỏe cá nhân

 

Thứ 5 (2610/2017)

- 8h0 dự HN Ban cơ yếu Chính phủ

 

 

- Dự Hội thảo cấp cao TP thông minh tại TP. Đà Nẵng

 

Thứ 6 (27/10/2017)

- 15h0 dự Gặp mặt Hội Nhà Báo tỉnh

 

 

- Dự Hội thảo cấp cao TP thông minh tại TP. Đà Nẵng

 

Thứ 7 (28/10/2017)

 

- 8h0 dự Hội Hội thảo Hội Nhà báo tỉnh

- 7h30 dự Đại hội LĐCL tỉnh

 

Chủ nhật

(29/15/2017)