LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 13


(Từ Thứ 2, 26/03/2018 đến Chủ nhật, 01/04/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 13 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (26/03/2018

- 8h00 Giao ban Lãnh đạo Sở

- 7h30 Giao ban Văn nghệ BTG Tỉnh ủy

- 8h00 Giao ban Lãnh đạo Sở

- 8h00 Giao ban Lãnh đạo Sở

 

Thứ 3 (27/03/2018)  

- Công tác với Bộ TTTT tại huyện đảo Phú Quốc

 

- Chiều: Họp UBND tỉnh

 

Thứ 4 (28/03/2018)

- 7h30 dự Hội nghị Trực tuyến Tỉnh ủy

- Công tác với Bộ TTTT tại huyện đảo Phú Quốc

 

- Công tác tỉnh Điện Biên

 

Thứ 5 (29/03/2018)

- 13h30 dự Hội nghị Thông tin báo chí

 

- Công tác với Bộ TTTT tại huyện đảo Phú Quốc

 

- Công tác tỉnh Điện Biên

 

Thứ 6 (30/03/2018)

 

 

 

- Công tác tỉnh Điện Biên

 

Thứ 7 (31/03/2018)

 

 

 

 

Chủ nhật

(01/04/2018)