LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 4


(Từ Thứ 2, 23/01/2017 đến Chủ nhật, 29/01/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 4 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú
Thứ 2 (16/01/2017)  

 


 


 


 


 


- 13h30 Hội nghị CBCC, Sở TTTT

Thứ 3 (17/01/2017)

- 7h0 dự Lễ viếng Đài tưởng niệm AHLS- Công viên Ngô Gia Tự

     

 

Thứ 4 (18/01/2017)        

 

Thứ 5 (19/01/2017)    

 

 

 

Thứ 6 (20/01/2017)  

 

   

 


 

Thứ 7 (21/01/2017)      

 


Chủ nhật


(22/01/2017)