LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 35


(Từ Thứ 2, 21/08/2017 đến Chủ nhật, 27/08/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 35 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (21/08/2017)

- 8h0 Giao ban LĐ Sở

- 8h0 Giao ban LĐ Sở

- 8h0 Giao ban LĐ Sở

- 8h0 Giao ban LĐ Sở

 

Thứ 3 (22/08/2017)

- 7h0 họp UBND tỉnh

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- 15h0 họp UBND tỉnh

 

Thứ 4 (23/08/2017)

- 7h0 họp UBND tỉnh

- 7h30 dự HN UBND tỉnh

- 14h0 họp Chùa Vĩnh Nghiêm Yên Dũng

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 5 (24/08/2017)

- 7h30 chủ trì HN tại Sở

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- 7h30 dự HN tại Sở

 

Thứ 6 (25/08/2017)

- 7h30 dự làm việc với Tỉnh đoàn tại phòng họp Tỉnh ủy

- 13h30 công tác huyện Yên Thế

- 7h30 thẩm định NTM tại xã Phi Mô, huyện Lạng Giang

- 7h30 họp HLHKH tỉnh

 

Thứ 7 (26/08/2017)  

 

 

 

Chủ nhật

(27/08/2017)

- 14h0 dự khai mạc Giải bóng đá cup TH tinh