LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 18


(Từ Thứ 2, 24/04/2017 đến Chủ nhật, 30/04/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 18 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (24/04/2017)


- 8h0 Giao ban LĐ Sở


- 8h0 Giao ban LĐ Sở


- 8h0 Giao ban LĐ Sở


- 8h0 Giao ban LĐ Sở


 

Thứ 3 (25/04/2017)

- 7h30 Giám sát nông thôn mới, Sở NNPTNN


- 7h30 họp UBND tỉnh


- 8h0 thẩm định QH Chợ Cốc, xã Dĩnh Trì- TPBG


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 4 (26/04/2017)

- 7h0 họp Tỉnh ủy tại VP Tỉnh ủy


- Làm việc cơ quan


 


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 5 (27/04/2017)

- 7h0 dự HN giao ban UBND tỉnh


- 18h0 dự Liên hoan Văn nghệ Bưu diện tỉnh


- 7h15 làm việc với Tổ Kiểm tra VTLT-Sở Nội vụ


- 14h0 họp BCĐ kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh BG


 

Thứ 6 (28/07/2017)

- 7h0 viếng Đài tưởng niệm các AHLS tại Công viên Ngô Gia tự


- 8h0 Giao ban LĐ Sở với Trưởng các phòng, đơn vị


- 8h0 Giao ban LĐ Sở với Trưởng các phòng, đơn vị


- 14h0 họp UBND tỉnh


- 8h0 Giao ban LĐ Sở với Trưởng các phòng, đơn vị


- 8h0 Giao ban LĐ Sở với Trưởng các phòng, đơn vị


 

Thứ 7 (29/04/2017)  

 

 

 


Chủ nhật


(30/04/2017)