LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 43


(Từ Thứ 2, 22/01/2018 đến Chủ nhật, 28/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 4 NĂM 2018


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (22/01/20178


- Sáng: Chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ TTTT năm 2018 tại Sở


- Sáng: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ TTTT năm 2018 tại Sở

 

- Sáng: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ TTTT năm 2018 tại Sở


 

Thứ 3 (23/01/2018)

- 7h30 họp UBND tỉnh


 

 

- Chiều: Công tác huyện Lục Nam


 


 

Thứ 4 (24/01/2018)


 


 


 


 

- 7h30 họp tại Cục Thống kê

 

Thứ 5 (25/01/2018)

- 10h0 Chủ trì Giao ban LĐ Sở với Trưởng các phòng, đơn vị


- 10h0 Giao ban LĐ Sở với Trưởng các phòng, đơn vị

 

- 10h0 Giao ban LĐ Sở với Trưởng các phòng, đơn vị


 

Thứ 6 (26/01/2018)

 


- Sáng: Công tác huyện Tân Yên (BCĐ 389)


 


 


 

Thứ 7 (27/01/2018)

 


 


 


 


Chủ nhật


(28/01/2018)