LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 42


(Từ Thứ 2, 09/10/2017 đến Chủ nhật, 15/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 42 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (09/10/2017)

- 8h00 Giao ban LĐ Sở

- 8h00 Giao ban LĐ Sở

- 8h00 Giao ban LĐ Sở

- 8h00 Giao ban LĐ Sở

 

Thứ 3 (10/10/2017)  

- 7h30 họp báo ĐH TDTT tỉnh Bắc Giang

- 15h0 dự HN gặp mặt doanh nghiệp tỉnh

 

- 7h30 dự Đại hội Tỉnh đoàn TN Bắc Giang

 

Thứ 4 (11/10/2017)

- 13h30 họp UBND tỉnh (về ATGT)

 

 

 

 

Thứ 5 (12/10/2017)

- 13h30 họp UBND tỉnh

- 14h0 dự kỷ niệm 40 năm Đài TT Yên Thế

 

 

 

Thứ 6 (13/10/2017)

- 8h0 làm việc với Sở Tài chỉnh.

- 14h0 dự kỷ niệm 40 Đài Truyền thanh TPBG

- Sáng Công tác H. Lục Nam

- 14h0 dự kỷ niệm 40 Đài Truyền thanh TPBG

- 14h0 dự kỷ niệm 40 Đài Truyền thanh TPBG

- 7h0 Công tác Bộ GTVT

- 14h0 dự kỷ niệm 40 Đài Truyền thanh TPBG

 

Thứ 7 (14/10/2017)  

 

 

 

Chủ nhật

(08/15/2017)