LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 16


(Từ Thứ 2, 10/04/2017 đến Chủ nhật, 16/04/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 16 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (10/04/2017)

- 8h0 Giao ban LĐ Sở

 

- 8h0 Giao ban LĐ Sở

 

- 8h0 Giao ban LĐ Sở

- 8h0 Giao ban LĐ Sở

- 13h0 Công tác H. Lạng Giang

 

Thứ 3 (11/04/2017)

- 7h0 Họp UBND tỉnh (PCTT-TKCN)

7h30 Họp UBND H. Việt Yên (Chùa Bổ Đà)

- 14h0 dự Hội nghị, Cục Thi hành án

- Làm việc cơ quan

 

- Làm việc cơ quan

 

 

Thứ 4 (12/04/2017)

- Làm việc cơ quan

- 8h0 dự HN trực tuyến, UBND tỉnh

- 14h0 dự Hội thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch" Sở VHTT&DL

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- 8h0 P. TTBCXB dự HN giảm nghèo bền vững tại tỉnh Hòa Bình

Thứ 5 (13/04/2017)

- 7h30 dự HN Nông thôn mới, UBND tỉnh

- Chiều: Công tác tại huyện Lục Ngạn

- Sáng: Dự KM ngày sách VN tại Hà Nội

 - Chiều: Công tác tại huyện Lục Ngạn

- 7h30 Họp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh BG

- Sáng: Làm việc cơ quan

- Chiều: Công tác tại huyện Lục Ngạn

 

Thứ 6 (14/07/2017)

- Làm việc cơ quan

- 7h0 P. TTBCXB dự Hội thi Gia điệu tuổi hồng, NVH LĐLĐ tỉnh

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (15/04/2017)  

 

 

 

Chủ nhật

(16/04/2017)