LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 2


(Từ Thứ 2, 09/01/2017 đến Chủ nhật, 15/01/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 2 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú
Thứ 2 (09/01/2017)

- 7h30 dự Hội nghị UBND tỉnh


 


 


 


 


 


 

Thứ 3 (10/01/2017)

- 7h30 dự Hội nghị Ban ATGT tỉnh

     

 

Thứ 4 (11/01/2017)    

- 7h30 dự Hội  tổng kết PCTP UBND tỉnh


- 8h0 dự Hội nghị HĐKH tỉnh


 

Thứ 5 (12/01/2017)    

 

 

 

Thứ 6 (13/01/2017)  

 

   

 


 

Thứ 7 (14/01/2017)

 

   

 


Chủ nhật


(15/01/2017)