LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 33


(Từ Thứ 2, 07/08/2017 đến Chủ nhật, 13/08/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 33 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (07/08/2017)

- 7h0 Giao ban LĐ Sở

- 7h0 Giao ban LĐ Sở

- 7h0 Giao ban LĐ Sở

- 7h0 Giao ban LĐ Sở

- 7h30 họp Sở KH&CN

 

Thứ 3 (08/08/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- 14h0 họp Sở Xây dựng

- 8h0 họp Ban cơ yếu Chính phủ - Hà Nội

 

Thứ 4 (09/08/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 5 (10/08/2017)

- 8h0 dự HN Ban Tuyên giáo TW- Hà Nội

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- 140 nghiệm thu phần mềm tại Sở

 

Thứ 6 (11/08/2017)

- Làm việc cơ quan

- 8h0 dự Khai mạc Liên hoan PTTH

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (12/08/2017)  

 

 

 

Chủ nhật

(13/08/2017)