LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 11


(Từ Thứ 2, 12/03/2018 đến Chủ nhật, 18/03/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 18 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (12/03/2018

- 8h30 Chủ trì Giao ban Lãnh đạo Sở

- 8h30 Giao ban Lãnh đạo Sở

 

- 8h30 Giao ban Lãnh đạo Sở

 

Thứ 3 (13/03/2018)  

- 8h00 họp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

 

 

 

Thứ 4 (14/03/2018)

 

 

 

 

 

Thứ 5 (15/03/2018)

 

 

 

- 8h0 họp với Sở Công thương tại UBND TP Bắc Giang

 

Thứ 6 (16/03/2018)

- 14h0 họp chuẩn bị cho Hội nghị BCĐ CNTT

 

 

 

- 8h30 họp Chi ủy Chi bộ

 

- 14h0 họp chuẩn bị cho Hội nghị BCĐ CNTT

 

Thứ 7 (17/03/2018)

 

 

 

 

Chủ nhật

(18/03/2018)