LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 8


(Từ Thứ 2, 13/02/2017 đến Chủ nhật, 19/02/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 8 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú
Thứ 2 (13/02/2017)  

 


 


 


 

Thứ 3 (14/02/2017)   - 6h15 công tác huyện Yên Thế    

 

Thứ 4 (15/02/2017) - 6h15 công tác huyện Yên Dũng    

- 13h0 dự HN BTC đón nhận Bằng di tích QGĐB Chùa Bổ Đà


 

Thứ 5 (16/02/2017)

 

 

 

 

 

Thứ 6 (17/02/2017)  

 

   

 

Thứ 7 (18/02/2017)      

 


Chủ nhật


(19/02/2017)