LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 25


(Từ Thứ 2, 12/06/2017 đến Chủ nhật, 18/06/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 25 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (12/06/2017)


- 9h0 giao ban LĐ Sở


- 9h0 giao ban LĐ Sở


- Tập huấn ANQP


- 95h0 giao ban LĐ Sở


 

Thứ 3 (13/06/2017)

- 7h30 tập huấn TTĐN tại NVH Lao động tỉnh


- 7h30 tập huấn TTĐN tại NVH Lao động tỉnh


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 4 (14/06/2017)

- 8h30 họp HĐGĐ CNTT tại Hà Nội


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 5 (15/06/2017)

- 8h30 họp HĐGĐ CNTT tại Hà Nội


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 6 (16/06/2017)

- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 7 (17/06/2017)  

- 7h30 gặp mặt Hội Nhà báo tỉnh- KSBG

 

 


Chủ nhật


(18/06/2017)