LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 14


(Từ Thứ 2, 27/03/2017 đến Chủ nhật, 02/04/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 14 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (27/03/2017)


- 14h0 Giao ban LĐ với Trưởng phòng, Sở


- 14h0 Giao ban LĐ với Trưởng phòng, Sở

- 14h0 họp với Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang

- 14h0 Giao ban LĐ với Trưởng phòng, Sở


- 14h0 Giao ban LĐ với Trưởng phòng, Sở

Thứ 3 (28/03/2017)

- 7h30 họp UBND tỉnh


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- 7h30 họp UBND tỉnh


 

Thứ 4 (29/03/2017)

- 8h0  dự HN Thông tin Báo chí

- 7h30 họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 5 (30/03/2017)

- Làm việc cơ quan

 

- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 6 (31/03/2017)

- 7h30 giao ban Tỉnh ủy- Trung tâm HN tỉnh


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 7 (01/04/2017)  

 

 

 


Chủ nhật


(02/04/2017)