LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 40


(Từ Thứ 2, 25/09/2017 đến Chủ nhật, 01/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 40 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (25/09/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 3 (26/09/2017)

- 8h0 chủ trì giao ban báo chí quý III/2017

- 8h0 giao ban báo chí quý III/2017

- 7h0 kiểm tra PT ANTQ huyện Việt Yên

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 4 (27/09/2017)

- 7h0 dự Hội nghị Tỉnh ủy

- Làm việc cơ quan

8h0 thẩm định Nông thôn mới: Lãng Sơn, Yên Dũng

- Sáng: Công tác Hà Nội

- 14h0 giao ban LĐ Sở với trưởng các phòng, đơn vị

 

Thứ 5 (28/09/2017)

- 7h30 dự HN thông tin báo chí

- 7h30 dự HN thông tin báo chí

- Làm việc cơ quan

- 8h0 chủ trì giao ban BCVT

- Sáng: Giao ban BCVT

Thứ 6 (29/09/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Hội thi tin học Sở TT&TT

Thứ 7 (30/09/2017)  

 

 

 

Chủ nhật

(01/10/2017)