LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 23


(Từ Thứ 2, 29/05/2017 đến Chủ nhật, 04/06/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 23 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (29/05/2017)


- 14h0 giao ban với các phòng, đơn vị


- 14h0 giao ban với các phòng, đơn vị


- 14h0 giao ban với các phòng, đơn vị


- Sáng: Họp Sở NNPTNT


- 14h0 giao ban với các phòng, đơn vị


 

Thứ 3 (30/05/2017)

- Làm việc cơ quan


- 14h0 Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh


- Làm việc cơ quan


- 7h30 làm việc Sở KH&CN


- 13h30 dự Đại hội  Đoàn TN Sở TT&TT


 

Thứ 4 (31/05/2017)

- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- 14h0 họp UBND TP Bắc Giang


 

Thứ 5 (01/06/2017)

- Lamg việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- làm việc cơ quan


 

Thứ 6 (02/06/2017)

- Làm việc cơ quan


 - Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 7 (03/06/2017)  

 

 

 


Chủ nhật


(04/06/2017)

     

- 9h0 dự kỷ niệm 10 năm TL Tổng Công ty Bưu điện VN tại BĐ Bắc Giang