LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 6


(Từ Thứ 2, 30/01/2017 đến Chủ nhật, 05/02/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 6 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú
Thứ 2 (30/01/2017)  

 


 


 


 

Thứ 3 (31/01/2017)        

 

Thứ 4 (01/02/2017)        

 

Thứ 5 (02/02/2017)

- 7h0 dự Lễ hội Xương Giang- P. Xương Giang

 

 

 

 

Thứ 6 (03/02/2017)  

 

   

 

Thứ 7 (04/02/2017)      

 


Chủ nhật


(05/02/2017)