LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 53


(Từ Thứ 2, 26/12/2016 đến Thứ 6, 30/12/2016)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 53 NĂM 2016


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú
Thứ 2 (26/12/2016)  

- 7h30 dự Hội nghị tổng kết Quốc phòng địa phương tỉnh


 


-


 

Thứ 3 (27/12/2016)  

- 7h30 dự Hội nghị tổng kết Thanh tra tỉnh

   

- 14h0 Giao ban LĐ Sở với Trưởng các phòng, đơn vị


 

Thứ 4 (28/12/2016)  

- 14h30 Chủ trì HN giao ban báo chí


 


- 14h0 Chủ trì HN giao ban BCVT


 

Thứ 5 (29/12/2016)        

 

Thứ 6 (30/12/2016)  

 

   

 


 

Thứ 7 (31/12/2016)

 

   

 

Chủ nhật