LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 9


(Từ Thứ 2, 26/02/2018 đến Chủ nhật, 04/03/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 9 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (26/02/2018

- Sáng: Chủ trì giao ban LĐ Sở với trưởng các phòng. đơn vị

- Sáng: Giao ban LĐ Sở với trưởng các phòng. đơn vị

 

- Sáng: Giao ban LĐ Sở với trưởng các phòng. đơn vị

- Sáng: Giao ban LĐ Sở với trưởng các phòng. đơn vị

 

 

Thứ 3 (27/02/2018)

- Sáng: Dự Lễ phát động Tết trồng cây- Tây Yên tử

 

 

 

 

 

Thứ 4 (28/02/2018)

- Chiều: Họp UBND tỉnh

- 14h30: Họp tại Công an tỉnh

 

 

 

Thứ 5 (01/03/2018)

- Sáng: Họp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

 

 

 

 

Thứ 6 (02/03/2018)

 

 

 

- 8h30: Chủ trì họp phổ cập KTKHCN tại Sở TTTT

 

Thứ 7 (03/03/2018)

 

- 17h30: Dự tiệc với Hội Nhà báo tại KS Mường Thanh

 

 

Chủ nhật

(04/03/2018)