LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 53


(Từ Thứ 2, 25/12/2017 đến Chủ nhật, 31/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 53 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (25/12/2017)

- Sáng: Dự Hội nghị tổng kết Quốc phòng tại Bộ CHQS tỉnh

- 13h30 Giao ban LĐ Sở với Trưởng các phòng, đơn vị

- 7h30 dự Hội nghị tổng kết Văn nghệ tại BTG Tỉnh ủy

- 13h30 Giao ban LĐ Sở với Trưởng các phòng, đơn vị

 

- Sáng: Dự Hội nghị tổng kết Quốc phòng tại Bộ CHQS tỉnh

- 13h30 Giao ban LĐ Sở với Trưởng các phòng, đơn vị

- 13h30 Giao ban LĐ Sở với Trưởng các phòng, đơn vị

- 15h30 bàn giao Chuyên trang: Thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang tại Sở

Thứ 3 (26/12/2017)

- Công tác TP Hồ Chí Minh

- 8h30 họp UBND tỉnh

 

 

 

Thứ 4 (27/12/2017)

- Công tác TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Thứ 5 (28/12/2017) - 8h30 họp trực tuyến Chính phủ (UBND tỉnh)

- 14h30 Giao ban Báo chí quý IV

 

 

 

Thứ 6 (29/12/2017) - 8h30 họp trực tuyến Chính phủ (UBND tỉnh)

 

 

 

 

Thứ 7 (30/12/2017)

 

 

 

 

Chủ nhật

(31/12/2017)