LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 30


(Từ Thứ 7, 17/06/2017 đến Chủ nhật, 23/07/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 30 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (17/06/2017)

- 7h30 Giao ban LĐ Sở

- 7h30 Giao ban LĐ Sở

- 14h0 dự tập huấn Nghị định số 49/NĐ-CP

- 7h30 Giao ban LĐ Sở

- 7h30 Giao ban LĐ Sở

 

Thứ 3 (18/06/2017)

- Làm việc cơ quan

- 15h0 họp Sở KHCN

- 7h0 dự Hội thảo KH phần mềm Bộ TT&TT

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 4 (19/06/2017)

- 7h0 Giao ban khối kinh tế

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 5 (20/06/2017)

- 7h0 họp UBND tỉnh thường ký 

- 7h45 họp BCĐ 389, UBND tỉnh

- Làm việc cơ quan

- 14h0 họp tai Trung tâm HCC tỉnh

 

Thứ 6 (21/06/2017)

- Làm việc cơ quan

- 8h0 thăm, tặng quà Mẹ VN anh hùng Trần Thị Gái- H. Lục Nam

- 14h0 họp Sở Xây dưng

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (22/07/2017)  

 

 

 

Chủ nhật

(23/07/2017)