LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 12


(Từ Thứ 2, 13/03/2017 đến Chủ nhật, 19/03/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 12 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (13/03/2017)

     

 


 

Thứ 3 (14/03/2017) - 8h30  dự HN trực tuyến tại UBND tỉnh  

- 19h30  dự KM ngày hộ VH các dân tộc H. Lục Ngạn

 

 

Thứ 4 (15/03/2017)

- 13h30  dự HN UBND tỉnh- Ban Dân tộc

     

 

Thứ 5 (16/03/2017)    

- 8h30  dự KM Lễ hội Yên Thế


 

 

 

Thứ 6 (17/03/2017)        

 

Thứ 7 (18/03/2017)  

 

 

 


Chủ nhật


(19/03/2017)