LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 15


(Từ Thứ 2, 09/04/2018 đến Chủ nhật, 15/04/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 15 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (09/4/2018)

- 8h30 Giao ban Lãnh đạo Sở

- 8h30 Giao ban Lãnh đạo Sở

- Chiều họp BTC Ngày sách Việt Nam

- 8h30 Giao ban Lãnh đạo Sở

- 8h30 Giao ban Lãnh đạo Sở

- 14h họp Tổ chuyên gia kỹ thuật về nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc

 

Thứ 3 (10/4/2018)  

 

 

- 14h: Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thông mới.

 

Thứ 4 (11/4/2018)

-7h30: Hội nghị tổng kết phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018 (Trung tâm HN tỉnh)

- 8H00: Dự buổi làm việc của đồng chí PCT UBND tỉnh Lại Thanh Sơn tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

 

- 14h00 họp tại Sở XD

 

Thứ 5(12/4/2018) - Sáng: Khai mạc Ngày Sách Việt Nam (tại Thư viện tỉnh) - Sáng: Khai mạc Ngày Sách Việt Nam (tại Thư viện tỉnh)  

- 7h45': Dự lễ ra quân huấn luyện (Cụm 3) năm 2018

 

Thứ 6 (13/4/2018)  

 

 

- 8h00' Thẩm định quy hoạch tại Sở Xây dựng

 

Thứ 7 (14/4/2018)

 

 

 

 

Chủ nhật

(15/4/2018)