LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 46


(Từ Thứ 2, 06/11/2017 đến Chủ nhật, 12/11/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 46 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (06/11/2017)

- 8h30 họp giao ban LĐ Sở

- 8h30 họp giao ban LĐ Sở

- 8h30 họp giao ban LĐ Sở

- 8h30 họp giao ban LĐ Sở

 

Thứ 3 (07/11/2017) - Chiều: Thay mặt BCĐ ATGT tỉnh thăm, tặng quà tại H. Lục Nam

 

- 13h30 thẩm định nông thôn mới xã Đồng Sơn- TP. Bắc Giang

 

 

Thứ 4 (08/11/2017)

- 8h00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy- TT Hội nghị tỉnh

- 8h00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy- TT Hội nghị tỉnh

- 8h00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy- TT Hội nghị tỉnh

- 8h00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy- TT Hội nghị tỉnh

 

Thứ 5 (0911/2017)

- 7h30 diễn tập KVPT huyện Hiệp Hòa

- 8h30 dự họp Báo trái cây Lục Ngạn tại Hà Nội

- 13h30 thẩm định nông thôn mới xã Nghĩa Hưng H. Lạng Giang

- 14h0 họp tại Viettel Bắc Giang

 

Thứ 6 (10/11/2017)

- 7h30 diễn tập KVPT huyện Hiệp Hòa

 

- 13h30 thẩm định nông thôn mới các xã: Tiên Sơn, Thượng Lan, Trung Sơn,  huyện Việt Yên

- 7h30 dự Hội thảo ATVS thực phẩm

 

Thứ 7 (11/11/2017)

 

 

 

 

Chủ nhật

(12/11/2017)