LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 37


(Từ Thứ 2, 04/09/2017 đến Chủ nhật, 10/09/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 37 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (04/09/2017)

 

 

 

 

 

Thứ 3 (05/09/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 4 (06/09/2017)

- Công tác Hà Nội

- Công tác Hà Nội

- Công tác Hà Nội

- Công tác Hà Nội

 

Thứ 5 (07/09/2017)

- 9h30 công tác Hà Nội

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 6 (09/09/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (09/09/2017)  

 

 

 

Chủ nhật

(10/09/2017)