LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 20


(Từ Thứ 2, 08/05/2017 đến Thứ 6, 14/04/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 20 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (08/05/2017)


- Làm việc cơ quan


- 8h0 họp Liên hoan ảnh Khu vực Miền núi, Văn phòng UBND tỉnh


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 3 (09/05/2017)

- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- 8h0 họp Sở Tư pháp


 

Thứ 4 (10/05/2017)

- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- 8h0 họp HĐKH tại huyện Lục Ngạn


 

Thứ 5 (11/05/2017)

- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 6 (12/05/2017)

- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- 8h0 dự Lễ trao giải UPU quốc tế- Bắc Ninh 


 

Thứ 7 (13/05/2017)  

 

 

 


Chủ nhật


(14/05/2017)