LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 6


(Từ Thứ 2, 05/02/2018 đến Chủ nhật, 11/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 6 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (05/01/20178

- Sáng: Sinh hoạt Chi bộ Sở

- 16h00 dự gặp mặt cơ quan Báo chí- UBND tỉnh

- Sáng: Sinh hoạt Chi bộ Sở

 

 

- Sáng chủ trì Sinh hoạt Chi bộ Sở

 

Thứ 3 (06/02/2018)

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 (07/02/2018)


 

 

 

 

 

 

Thứ 5 (08/02/2018)

- 8h00 dự Hội nghị trực tuyến- UBND tỉnh

 

 

 

 

Thứ 6 (09/02/2018)

 

 

 

 

 

Thứ 7 (10/02/2018)

 

 

 

 

Chủ nhật

(11/02/2018)