LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 39


(Từ Thứ 2, 24/09/2018 đến Chủ nhật, 30/09/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 39 NĂM 2018

 

Thứ, ngày tháng năm

Trần Minh Chiêu

Ngô Đình Tiến

Nguyễn Gia Phong

Ghi chú

Thứ 2 (24/9/2018)

 

 

- 7h30 Giao ban VHVN Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

- 8h00 Giao ban với các doanh nghiệp BCVT quý III tại Sở 

 

Thứ 3 (25/9/2018)

- 14h00 họp UBND tỉnh (với cơ quan báo chí)

- Sáng: Giao ban Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

- Tập huấn công tác CNTT Bộ TT&TT tại tỉnh Hải Dương

 

Thứ 4 (26/9/2018)

- Sáng: Dự Hội nghị Thông tin báo chí UBND tỉnh

- Sáng: Dự Hội nghị Thông tin báo chí UBND tỉnh

- 8h00 dự HN trực tuyến tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

Thứ 5 (27/9/2018)

- 7h30 dự Hội nghị giao ban Tỉnh ủy

 

- 7h30 dự Hội nghị Bộ TT&TT

Thứ 6 (28/9/2018)

- 14h00 Hội nghị "QĐ số 45 Chính phủ"  tại UBND tỉnh

- 7h30 dự Hội nghị giao ban Báo chí quý III, BTG Tỉnh ủy

 

Thứ 7 (29/9/2018)

 

 

 

 

Chủ Nhật (30/9/2018)