LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 17


(Từ Thứ 2, 23/04/2018 đến Chủ nhật, 29/04/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 17 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (23/4/2018)

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo Sở

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo Sở

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo Sở

- Sáng: Giao ban Lãnh đạo Sở

 

Thứ 3 (24/4/2018) - Chiều: Họp Tổ công tác TĐ Nông thôn mới H. Việt Yên

- Chiều: Dự họp Công an tỉnh

  - Thẩm định Nông thôn mới H. Việt Yên

 

Thứ 4 (25/4/2018)

 

 

 

 

 

Thứ 5(26/4/2018) - 7h00 họp HĐND tỉnh - Sáng: Đại hội Công đoàn tỉnh  

 

 

Thứ 6 (27/4/2018) - 7h00 viếng Đài tưởng niệm AHLS, Công viên Ngô Gia Tự

 

 

 

 

Thứ 7 (28/4/2018)

 

 

 

 

Chủ nhật

(29/4/2018)