LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 39


(Từ Thứ 2, 18/09/2017 đến Chủ nhật, 24/09/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 39 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (18/09/2017)


- 8h0 Giao ban LĐ Sở


- 8h0 Giao ban LĐ Sở


- 8h0 Giao ban LĐ Sở


- 8h0 Giao ban LĐ Sở


 

Thứ 3 (19/09/2017)

- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 4 (20/09/2017)

- 7h30 dự Hội nghị thông tin chuyên đề Tỉnh ủy


- Làm việc cơ quan


Sáng: Tập huấn tuyên truyền PCMB người


- 14h0 họp Sở Tài Chính


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 5 (21/09/2017)

- 7h0 họp UBND tỉnh


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- 13h30 dự họp Sở KHCN


 

Thứ 6 (22/09/2017)

- Làm việc cơ quan


- 7h30 giao ban công tác văn nghệ- BTG Tỉnh ủy


- 13h30 dự Ngày hội trái cây Luc Ngạn


- Làm việc cơ quan


- 14h0 họp BCĐ rà soát hộ nghèo, cận nghèo


 

Thứ 7 (23/09/2017) - 8h30 dự kỷ niệm 40 năm Đài PTTH tỉnh

- 8h30 dự kỷ niệm 40 năm Đài PTTH tỉnh

 

 


Chủ nhật


(24/09/2017)

  - 14h0 dự trung kết giải BĐ cúp PTTH tỉnh