LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 22


(Từ Thứ 2, 22/05/2017 đến Thứ 6, 28/04/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 22 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (22/05/2017)


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 3 (23/05/2017)

- 7h30 họp UBND tỉnh


- 7h30 họp Sở NNPTNN


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 4 (24/05/2017)

- 8h0 họp Bộ TT&TT


- Làm việc cơ quan


- 8h0 thẩm định nông thôn mới H. Việt Yên


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 5 (25/05/2017)

- 7h30 Họp BCĐ PCLB-TKCN huyện Yên Dũng


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- làm việc cơ quan


 

Thứ 6 (26/05/2017)

- 13h0 dự Đại hội Công đoàn Sở


 13h0 dự Đại hội Công đoàn Sở


- 13h0 dự Đại hội Công đoàn Sở


- 13h0 dự Đại hội Công đoàn Sở


 

Thứ 7 (27/05/2017)  

 

 

 


Chủ nhật


(28/05/2017)