LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 8


(Từ Thứ 2, 19/02/2018 đến Chủ nhật, 25/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 8 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (19/02/2018

- Nghỉ Tết Nguyên đán

- Nghỉ Tết Nguyên đán

 

- Nghỉ Tết Nguyên đán

- Nghỉ Tết Nguyên đán

 

 

Thứ 3 (20/02/2018)

- Nghỉ Tết Nguyên đán

- Nghỉ Tết Nguyên đán

- Nghỉ Tết Nguyên đán

 

- Nghỉ Tết Nguyên đán

 

Thứ 4 (21/02/2018)


- Sáng: Họp cơ quan

 

- Sáng: Họp cơ quan

 

- Sáng: Họp cơ quan

 

- Sáng: Họp cơ quan

 

 

Thứ 5 (22/02/2018)

- Sáng: Làm việc với Thanh tra Sở

 

 

 

 

 

Thứ 6 (23/02/2018)

 

 

 

 

 

Thứ 7 (24/02/2018)

 

 

 

 

Chủ nhật

(25/02/2018)