LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 29


(Từ Thứ 2, 16/07/2018 đến Chủ nhật, 22/07/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 29 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (16/7/2018)

- 7h00 dự HN Thông tin thời sự tỉnh

 

  - 9h30 họp chủ trì họp về xác nhận đầu thu số tại Sở

 

Thứ 3 (17/7/2018)

- 7h30 dự HN sơ kết 6 tháng BCĐ ATGT tỉnh

 

 

- 7h00 dự HN Nông thôn mới- Việt Yên

 

 

Thứ 4 (18/7/2018)

- 13h30 dự HN giao ban khối KT tại Kho bạc tỉnh

 

 

 

 

Thứ 5(19/7/2018)

- 7h30 dự Hội thảo CPTPP tại KS Mường Thanh

 

   

 - 8h00 dự HN Sở KHCN

 - 7h30 dự Hội thảo CPTPP tại KS Mường Thanh

 

Thứ 6 (20/7/2018)

- 8h00 HN kiểm điểm các đồng chí lãnh đạo Sở

- 8h00 HN kiểm điểm các đồng chí lãnh đạo Sở

- 16h00 dự HN ký kết phối hợp UBND tỉnh và Tỉnh đoàn tai UBND tỉnh

 

- 8h00 HN kiểm điểm các đồng chí lãnh đạo Sở

 

Thứ 7 (21/7/2018)

 

 

 

 

Chủ nhật

(22/7/2018)