LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 47


(Từ Thứ 2, 19/11/2018 đến Chủ nhật, 25/11/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 47 NĂM 2018

 

Thứ, ngày tháng năm

Trần Minh Chiêu

Ngô Đình Tiến

Nguyễn Gia Phong

Ghi chú

Thứ 2 (19/11/2018)

- Dự Hội nghị tập huấn Giám đốc Sở tại Bộ TTTT

- 8h00 Giao ban lãnh đạo Sở

- 8h00 Giao ban lãnh đạo Sở

 

Thứ 3 (20/11/2018)

- Dự Hội nghị tập huấn Giám đốc Sở tại Bộ TTTT

 

- 70h30 họp UBND tỉnh

 

Thứ 4 (21/11/2018)

- Dự Hội nghị tập huấn Giám đốc Sở tại Bộ TTTT

 

- 70h30 họp UBND tỉnh

 

Thứ 5 (22/11/2018)

- Dự Hội nghị tập huấn Giám đốc Sở tại Bộ TTTT

 

- 8h00 thẩm định "nông thôn mới tại H. Lạng Giang"

Thứ 6 (23/11/2018)

- Dự Hội nghị tập huấn Giám đốc Sở tại Bộ TTTT

- 7h30 dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW8, khóa XII tại Trung tâm HN tỉnh

- 7h30 dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW8, khóa XII tại Trung tâm HN tỉnh

Thứ 7 (24/11/2018)

 

 

 

 

Chủ Nhật (25/11/2018)