LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 7


(Từ Thứ 2, 12/02/2018 đến Chủ nhật, 18/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 7 NĂM 2018


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (05/12/20178


- 14h00 Chủ trì Hội nghị CBCC Sở


- 14h00 Chủ trì Hội nghị CBCC Sở


 

 

- 14h00 dự Hội nghị CBCC Sở


 


 

Thứ 3 (13/02/2018)

- 07h30 viếng Đài tưởng niệm các AH liệt sỹ- Công viên Ngô Gia Tự


 

 

 


 


 

Thứ 4 (14/02/2018)


 


 


 


 

 

 

Thứ 5 (15/02/2018)  

 

 

 


 

Thứ 6 (16/02/2018)

 


 


 


 


 

Thứ 7 (17/02/2018)

 


 


 


 


Chủ nhật


(18/02/2018)