LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 13


(Từ Thứ 2, 20/03/2017 đến Chủ nhật, 26/03/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 13 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (20/03/2017)

- 8h30 giao ban LĐ Sở - 8h30 giao ban LĐ Sở - 8h30 giao ban LĐ Sở

- 8h30 giao ban LĐ Sở


 

Thứ 3 (21/03/2017) - 7h30 họp UBND tỉnh      

 

Thứ 4 (22/03/2017)

- 13h30  dự HN UBND tỉnh- Ban Dân tộc

     

 

Thứ 5 (23/03/2017)     - 14h30 giao ban Báo chí quý I

 

 

 

Thứ 6 (24/03/2017)

- Công tác tại TP HCM

     

 

Thứ 7 (25/03/2017)  

 

 

 


Chủ nhật


(26/03/2017)