LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 29


(Từ Thứ 7, 10/06/2017 đến Chủ nhật, 16/07/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 29 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (10/06/2017)


- 8h0 Giao ban LĐ Sở


- 14h0 họp Ban ATGT tỉnh


- 8h0 Giao ban LĐ Sở


- 8h0 Giao ban LĐ Sở


- 14h0 họp HĐTĐ tại Sở GD&ĐT


- 8h0 Giao ban LĐ Sở


 

Thứ 3 (11/06/2017)

- 7h0 họp HĐ ND tỉnh


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 4 (12/06/2017)

- Họp HDDND tỉnh


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 5 (13/06/2017)

- Họp HĐND tỉnh


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 6 (14/06/2017)

- 08h0: dự HN sơ kết Bộ TT&TT(trực tuyến)m tại Viễ thông Bắc Giang


- 08h0: dự HN sơ kết Bộ TT&TT(trực tuyến)m tại Viễ thông Bắc Giang


- 08h0: dự HN sơ kết Bộ TT&TT(trực tuyến)m tại Viễ thông Bắc Giang


- 09h0 họp BCĐ ĐH TDTT cấp huyện T. Bắc Giang- Sở VHTT&DL


 

Thứ 7 (15/07/2017)  

 

 

 


Chủ nhật


(16/07/2017)