LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 24


(Từ Thứ 2, 11/06/2018 đến Chủ nhật, 17/06/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 24 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (11/6/2018)

- Sáng: Giao ban LĐ Sở

 

- Tập huấn kiến thức QP-AN tỉnh Thái Nguyên

 

- Sáng: Giao ban LĐ Sở

 

Thứ 3 (12/6/2018) - 7h30 họp tại Bộ Chỉ huy QS tỉnh

- Tập huấn kiến thức QP-AN tỉnh Thái Nguyên

 

- Chiều: Họp tại UBND tỉnh

 

Thứ 4 (13/6/2018)

 

- Tập huấn kiến thức QP-AN tỉnh Thái Nguyên

 

 

 

 

Thứ 5(14/6/2018)   - Tập huấn kiến thức QP-AN tỉnh Thái Nguyên  

 

 

Thứ 6 (15/6/2018) - Sáng: Công tác tại Bộ TT&TT

- Tập huấn kiến thức QP-AN tỉnh Thái Nguyên

 

 

 

Thứ 7 (16/6/2018)

 

- Tập huấn kiến thức QP-AN tỉnh Thái Nguyên

 

 

Chủ nhật

(17/6/2018)

- 7h00 Thi đấu Quần vợt (Báo BG) tại NTĐ Công ty Đạm HC Hà Bắc Bắc