LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 47


(Từ Thứ 2, 13/11/2017 đến Chủ nhật, 19/11/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 47 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (13/11/2017)


- 8h30 họp giao ban LĐ Sở


- 8h30 họp giao ban LĐ Sở


- 8h30 họp giao ban LĐ Sở


- 8h30 họp giao ban LĐ Sở


 

Thứ 3 (14/11/2017)  

- 8h0 làm việc với Tổ kiểm tra về PBGDPL tỉnh, tại Sở TTTT

 

 


 

Thứ 4 (15/11/2017)

 

   

- 13h30 chủ trì Hội nghị PBPL tại Sở TTTT


 

Thứ 5 (1611/2017)

- 13h30 Họp UBND tỉnh

   

- 8h0 làm việc với Bưu điện tỉnh tại Sở TTTT


 

Thứ 6 (17/11/2017)

- 7h30 Họp UBND tỉnh


 


 

 

 

Thứ 7 (18/11/2017)

 


 


 


 


Chủ nhật


(19/11/2017)