LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 38


(Từ Thứ 2, 11/09/2017 đến Chủ nhật, 17/09/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 38 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (11/09/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- 7h0 dự HN nông thôn mới Việt Lâp, Tân Yên

- 14h0 họp Sở Xây dựng

 

Thứ 3 (12/09/2017)

- 15h30 làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh

- 7h30 họp UBND tỉnh

- Làm việc cơ quan

- 14h0 họp Sở Xây dựng

 

Thứ 4 (13/09/2017)

- 7h30 họp tại Trung tâm Hành chính công

- 7h30 họp UBND tỉnh

- 8h0 dự HN tập huấn VP UBND tỉnh

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 5 (14/09/2017)

- Làm việc cơ quan

- 8h0 dự Hội nghị UBND tại trung tâm Hội nghị

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 6 (15/09/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (16/09/2017)  

 

 

 

Chủ nhật

(17/09/2017)