LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 16


(Từ Thứ 2, 16/04/2018 đến Chủ nhật, 22/04/2018)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 16 NĂM 2018

Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (16/4/2018)

- 8h00 Họp trực tuyến Chính phủ tại UBND tỉnh

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo Sở

 

 

- Chiều: Giao ban Lãnh đạo Sở

 

Thứ 3 (17/4/2018)  

 

 
- 7h00 họp UBND tỉnh  

 

Thứ 4 (18/4/2018)

- 7h00 họp UBND tỉnh

 

 

 

 

Thứ 5(19/4/2018) - 8h00 dự Hội thảo CNTT tại KS Mường Thanh Băc Giang - 8h00 dự Hội thảo CNTT tại KS Mường Thanh Băc Giang  

- 8h00 dự Hội thảo CNTT tại KS Mường Thanh Băc Giang

 

Thứ 6 (20/4/2018)  

 

 

 

 

Thứ 7 (21/4/2018)

 

 

 

 

Chủ nhật

(22/4/2018)