LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 21


(Từ Thứ 2, 15/05/2017 đến Thứ 6, 21/04/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 21 NĂM 2017


Thứ, ngày tháng năm Trần Minh Chiêu Ngô Đình Tiến Hà Ngọc Nam Nguyễn Gia Phong Ghi chú

Thứ 2 (15/05/2017)


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 3 (16/05/2017)

- Làm việc cơ quan


- 7h30 họp UBND tỉnh


- Làm việc cơ quan


- 8h0 họp Sở Nội vụ


 

Thứ 4 (17/05/2017)

- 8h0 họp Bộ TT&TT


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 5 (18/05/2017)

- Làm việc cơ quan


- 8h0 dự diễn tập ứng cứu sự cố mạng- Bộ TT&TT


- Làm việc cơ quan


- 8h30 dự diễn tập ứng cứu mạng Bộ TT&TT


 

Thứ 6 (19/05/2017)

- 7h30 dự HN (chuyên đè Chỉ thị số 05) trực tuyến tại Tỉnh ủy


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


- Làm việc cơ quan


 

Thứ 7 (20/05/2017)  

 

 

 


Chủ nhật


(21/05/2017)