LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 17


(Từ Thứ 2, 21/04/2014 đến Thứ 7, 26/04/2014)[b]Thứ[/b] [b]Cơ quan[/b] [b]Nguyễn Văn Diệu[/b] [b]Lã Duy Khiêm[/b] [b]Ngụy Phan Sơn[/b] [b]Nguyễn Duy Phong[/b]
Thứ 2   - Kiểm tra CNTT- Tân Yên - Công tác Hà Nội - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 3   - Họp UBND tỉnh - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 4   - Họp UBND tỉnh - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6   - Làm việc tại cơ quan - CT Sơn Động-Lục Ngạn - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6   - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Họp Bộ TT&TT
Thứ 7   - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan