LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 52


(Từ Thứ 2, 22/12/2014 đến Chủ nhật, 28/12/2014)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 52 NĂM 2015Nguyễn Văn Diệu Lã Duy Khiêm Ngụy Phan Sơn Nguyễn Gia Phong Ghi chú
Thứ 2 (22/12/2014) - Họp UBND tỉnh thường ký - Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan
Thứ 3 (23/12/2014) - Họp UBND tỉnh thường kỳ - Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan - 8h00 họp UBND tỉnh
Thứ 4 (24/12/2014) - Làm việc cơ quan - 7h30 Giao ban báo chí quý IV - 15h30 họp Sở Nông nghiệp PTNT - Làm việc cơ quan
Thứ 5 (25/12/2014) - 8h00 Tổng kết Bộ TTTT năm 2014 - Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan
Thứ 6 (26/12/2014) - làm việc cơ quan - Dự Đại hội Hội VHNT tỉnh; - Họp Đảng ủy CCQ tỉnh - 13h30 dự HN Tổng kết Báo Bắc Giang - 8h00 dự HN Nông thôn mới huyện Tân Yên - Làm việc cơ quan
Thứ 7 (27/12/2014) - 8h00 Giao ban LĐ SỞ với các trưởng phòng - 8h00 Giao ban LĐ SỞ với các trưởng phòng - 8h00 Giao ban LĐ SỞ với các trưởng phòng - 8h00 Giao ban LĐ Sở với các trưởng phòng
Chủ nhật (28/12/2014)