LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 37


(Từ Thứ 2, 07/09/2015 đến Chủ nhật, 13/09/2015)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 37 NĂM 2015

Nguyễn Văn Diệu Nguyễn Gia Phong Ghi chú
Thứ 2 (07/9/2015) - 14h0 họp Hội đồng khoa học tỉnh - 6h45 dự lễ phát động tìm hiểu NQ Đại hội HLHTN các cấp (2014-2019)
Thứ 3 (08/9/2015) - Làm việc cơ quan - Làm việc cơ quan
Thứ 4 (09/9/2015) - nt - Gặp mặt các doanh nghiệp Nhật bản tại VP UBND tỉnh
Thứ 5 (10/9/2015) - Dự Hội sách tại Hà Nội - Làm việc cơ quan
Thứ 6 (11/9/2015) - nt - 7h30 tập huấn CT ngoại giao, lễ tân
- 14h0 họp dự thảo Luật (Đoàn ĐBQH)
Thứ 7 (12/9/2015)
Chủ nhật (13/9/2015)